25.3.10

Rend mig - også i traditionerne...

Pludselig slog det mig, at jeg slet ik har hentet mine påskeæg og små kyllinger ned fra loftet...
Godt nok har jeg travlt med bachelor, men det er også bare som om jeg ikke rigtig gider.
Jeg har ik tænkt så meget over det, men så læste jeg Lis' indlæg på hendes blog. Og så måtte jeg jo nok sande, at det nok er fordi højtider i grunden ikke betyder så meget for mig. Altså i hvert fald ikke årsagen til, hvorfor vi holder dem.
Jeg er ikke religiøs... Jeg tror derfor ik en bjælde på de ellers meget fine (løgn)historier...
Den bedste af dem må være dén med hende Maria dér - hvor mange mænd ville li tro på at det var helligånden? Ik dem jeg kender i hvert fald... Og så sku det være en skam at få børn uden for ægteskabet... Well...
Som jeg skrev på Lis' blog, så kunne jeg godt fristes til at bruge én af de teorier, som jeg bruger til min bachelor, i denne sammenhæng. Nemlig teorien om Social Konstruktion. I korte træk: Vi konstruerer verden. Virkeligheden er en social konstruktion. Det er mens vi kommunikerer med hinanden, vi konstruerer den verden vi lever i. Sagt med andre ord; alt, hvad vi regner for virkeligt, er socialt konstrueret – intet er virkeligt før folk er enige om, at det er det. Så... Hvis vi ka bli enige om at der ikke er noget der hedder højtider - så findes de ikke!!Overvej li en verden vi ku konstruere... Er I friske?

Ingen kommentarer: